Печатные издания

Книжный памятник № 38044 от 13.01.2022

Syrenius, Simon (ок. 1540-1611)

Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacinskiego zowią : To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł wszelakich Drzew, Krzewin y korzenia ich, Kwiátu, Owocow, Sokow Miasg, Zywic y korzenia do potraw zaprawowania. Tak Trunkow, Syropow, Wodek, Likworzow, Konfitor, Win rozmaitych, Prochow, Soli z zioł czynioney; Maści, Plastrow. Przytym o Ziomach y Glinkach rożnych: o Kruscach Perłach y drogich Kamieniach. Tez o zwierzetach czworonogich, czołgających Ptastwie, Rybach y tych wszystkich rzeczach ktore od nich pochodzą od DIOSCORIDA z przydaniem y dostatecznym dokładem z wielu innich o tey materiey piszacych, z położeniem własnych figure dla snadnieyszego ich poznania a y używania ku zatrzymaniu zdrowia tak ludzkiego iako bydlecego y chorob przypadłych odpedzenia, z wielkiem uważaniem y rozsądkiem Polskiem iezykiem zebrany y na osmiero ksiąg rozłożony. : Księga lekarzom, Aptekarzom, Cyrulikom, Barbirzom, Roztrucharzom, końskiem lekarzom, Mastalerzom Ogrodnikom Kuchmistrzom, kucharzom, Synkarzom, Gospodarzom, Mamkom, Paniom Pannom y tym wszytkim ktorzy sie kochaia y obieruia w lekarstwach / pilnie zebrane a porządnie zpisane przez D. Simona Sirenniusa. — Cracoviae [Kraków] : w Drukarni Bazylego Skalskiego, 1613. — [6], 136, 136-251, 253-291, 293-297, 297-1248, 1245-1540, [2], [32] [=1584] с.; 32,0 х 22,2 х 10,5 см.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ДОНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА"

Критерий отнесения: хронологический / все экземпляры печатных изданий, выпущенных до 1830 года включительно

38044

Регистрационный номер

Печатные издания

Вид книжного памятника

Cracoviae [Kraków] : w Drukarni Bazylego Skalskiego, 1613

Место создания / издания, типография / издатель, время создания / издания

Syrenius, Simon (ок. 1540-1611)

Автор / коллективный автор

Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacinskiego zowią : To iest Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutkow, y mocy Zioł wszelakich Drzew, Krzewin y korzenia ich, Kwiátu, Owocow, Sokow Miasg, Zywic y korzenia do potraw zaprawowania. Tak Trunkow, Syropow, Wodek, Likworzow, Konfitor, Win rozmaitych, Prochow, Soli z zioł czynioney; Maści, Plastrow. Przytym o Ziomach y Glinkach rożnych: o Kruscach Perłach y drogich Kamieniach. Tez o zwierzetach czworonogich, czołgających Ptastwie, Rybach y tych wszystkich rzeczach ktore od nich pochodzą od DIOSCORIDA z przydaniem y dostatecznym dokładem z wielu innich o tey materiey piszacych, z położeniem własnych figure dla snadnieyszego ich poznania a y używania ku zatrzymaniu zdrowia tak ludzkiego iako bydlecego y chorob przypadłych odpedzenia, z wielkiem uważaniem y rozsądkiem Polskiem iezykiem zebrany y na osmiero ksiąg rozłożony. : Księga lekarzom, Aptekarzom, Cyrulikom, Barbirzom, Roztrucharzom, końskiem lekarzom, Mastalerzom Ogrodnikom Kuchmistrzom, kucharzom, Synkarzom, Gospodarzom, Mamkom, Paniom Pannom y tym wszytkim ktorzy sie kochaia y obieruia w lekarstwach / pilnie zebrane a porządnie zpisane przez D. Simona Sirenniusa

Область заглавия (включая сведения относящиеся к заглавию, об ответственности и издании)

польский

Язык

32,0 х 22,2 х 10,5 см

Формат / размер экземпляра

экземпляр неполный

Сведения о полноте

[6], 136, 136-251, 253-291, 293-297, 297-1248, 1245-1540, [2], [32] [=1584] с.

Объем экземпляра

Сохранность: Нет с. [1-4] (1-го ряда). Крышки переплета, форзац, с. [1-6] (1-го ряда), 1-2 отделены от книжного блока, корешок отсутствует. Нарушение крепления с. 3-24, 594-597, [9-10] (4-го ряда) к книжному блоку. Пятна, потеки по всему книжному блоку. Следы ремонта страниц по всему книжному блоку. Утраты приклейной части нахзацного листа. Разрывы, утраты фрагментов кожи на обеих крышках переплета.
Записи неустановленного лица на с. 1, 1533, 1547, 1549 (чернила).
Пометы: на форзаце (красный карандаш); на вклеенной с. [1] (1-го ряда) (карандаш, чернила); на с. 1428, 1531-1540, [1-20] (чернила) ; на с. 1512, 1559, [21, 23, 25, 27, 29, 30](карандаш).
Штемпель Ростовской государственной библиотеки им. К. Маркса на вклеенной с. [1] (1-го ряда).
Технический штемпель на вклеенной с. [1] (1-го ряда).
Вклейки: 2 л. с восстановленным от руки титульным листом и текстом утраченных с. 3-4 (чернила); пустой лист между с. 1540 и [1] (3-го ряда).
Переплет цельный кожаный.
Гравюры раскрашены от руки.
Экземпляр с дополнительным форзацным и нахзацным (4) листами.

Особенности экземпляра (включая сведения о сохранности, пометах, записях, книжных знаках, переплете и пр.)

435.322

Инвентарный и (или) регистрационный номер

Р

Шифр хранения

0000154364

Идентификатор в электронном каталоге владельца

Нужна помощь? Найдите ответ в базе знаний или напишите в поддержку!